Search form

กิจก๋าน 15:3

3คริสตจักร​ก็​ส่ง​คน​หมู่​นี้​ออก​เตียวตาง​ไป เมื่อ​ผ่าน​แคว้น​ฟีนิเซีย​กับ​แคว้น​สะมาเรีย หมู่​ต้าน​ก็​เล่า​เรื่อง​ว่า​คน​ต่างจ้าด​เข้า​มา​ฮับเจื้อ​พระเจ้า หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​หั้น​ฟัง​จาอั้น​ก็​ปา​กั๋น​ดีใจ๋​ขนาด