Search form

กิจก๋าน 15:30

30คริสตจักร​ก็​ส่ง​บารนาบัส เปาโล ยูดาส กับ​สิลาส​ออก​ไป แล้ว​ป้อจาย​สี่​คน​นี้​ก็​เตียวตาง​ไป​เมือง​อันทิโอก ตี้​หั้น​ต้าน​หมู่​นั้น​ฮ้อง​หมู่​ผู้เจื้อ​มา​จุมนุม​กั๋น แล้ว​เอา​จดหมาย​มอบ​หื้อ​กับ​คน​ตังหลาย​นั้น