Search form

กิจก๋าน 15:32

32ส่วน​ยูดาส​กับ​สิลาส​ตี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ก็​อู้​หลาย​กำ​ตี้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ กับ​เยียะ​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง​ขึ้น