Search form

กิจก๋าน 15:33

33หลังจาก​ยูดาส​กับ​สิลาส​อยู่​ตี้​หั้น​บ่ปอ​เมิน​สัก​เต้าใด หมู่​ผู้เจื้อ​ก็​ส่ง​สิลาส​กับ​ยูดาส​ปิ๊ก​เมือ​หา​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​ใจ๊​เขา​มา ก่อน​จะ​ไป ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​เมือง​อันทิโอก​ก็​ปั๋น​ปอน​เขา​หื้อ​มี​ความ​สุข​กับ​ปลอดภัย​ใน​ก๋าน​เตียวตาง