Search form

กิจก๋าน 15:35

35ส่วน​เปาโล​กับ​บารนาบัส​ก็​ยัง​อยู่​ใน​เมือง​อันทิโอก​ต่อ ต้าน​ตึง​สอง​บอก​ข่าวดี​กับ​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ฮ่วม​กับ​คน​อื่นๆ หลาย​คน