Search form

กิจก๋าน 15:36

เปาโล​แยก​จาก​บารนาบัส

36เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป​ปอ​สมควร เปาโล​อู้​กับ​บารนาบัส​ว่า “เฮา​ปิ๊ก​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ต๋าม​เมือง​ตี้​เกย​บอก​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ดี​บ๋อ เปื้อ​ผ่อ​ว่า​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา​เป๋น​จาใด​พ่อง”