Search form

กิจก๋าน 15:40

40ส่วน​เปาโล​เลือก​สิลาส​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​เตียวตาง ก่อน​จาก​กั๋น หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ก็​อธิษฐาน​มอบ​ต้าน​ตึง​สอง​ไว้​กับ​พระเจ้า​หื้อ​ผ่อกอย​ต๋าม​ความ​ดี​ของ​พระองค์