Search form

กิจก๋าน 15:41

41เปาโล​กับ​สิลาส​ไป​ใคว่​แคว้น​ซีเรีย​กับ​แคว้น​ซีลีเซีย เปื้อ​จ้วย​หื้อ​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ต่างๆ มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง​ขึ้น