Search form

กิจก๋าน 15:5

5แต่​ผู้เจื้อ​บาง​คน​ตี้​เป๋น​สมาชิก​หมู่​ฟาริสี​ยืน​ขึ้น​อู้​ว่า “หมู่​คน​ต่างจ้าด​ตี้​ฮับเจื้อ​จ๋ำเป๋น​ต้อง​เข้า​พิธี​สุหนัต​กับ​ต้อง​ถือ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​ตวย”