Search form

กิจก๋าน 15:7

7หลังจาก​เปิ็กษา​กั๋น​นัก​แล้ว เปโตร​ก็​ยืน​ขึ้น​อู้​ว่า “ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย ต้าน​ก็​ฮู้​แล้ว​เถิง​เวลา​หัวที​นั้น​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ข้าพเจ้า​จาก​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน​หื้อ​ไป​บอก​ข่าวดี​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ฟัง เปื้อ​เขา​หมู่​นั้น​จะ​ได้​ฮับเจื้อ