Search form

กิจก๋าน 16

เปาโล​กับ​สิลาส​ปา​ทิโมธี​ไป​ตวย

1เปาโล​ไป​เมือง​เดอร์บี​กับ​เมือง​ลิสตรา ตี้​หั้น​มี​สาวก​ของ​พระเยซู​คน​นึ่ง​จื้อ​ทิโมธี แม่​เป๋น​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​แต่​ป้อ​เป๋น​จาว​กรีก 2ทิโมธี​เป๋น​คน​มี​จื้อ​เสียง​ดี​ใน​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​ลิสตรา​กับ​เมือง​อิโคนียูม 3เปาโล​ใค่​ปา​ทิโมธี​ฮ่วม​เตียวตาง​ไป​ตวย​กั๋น จึง​หื้อ​ทิโมธี​เข้า​พิธี​สุหนัต​ก่อน เปื้อ​เอาใจ๋​จาว​ยิว​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​ต๋ำ​หมู่​นั้น​ตี้​หมู่​เขา​จะ​ไป ย้อน​คน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​ป้อ​ของ​ทิโมธี​เป๋น​จาว​กรีก 4เมื่อ​ต้าน​หมู่​นั้น​เตียว​แอ่ว​ไป​ต๋าม​เมือง​ต่างๆ นั้น ก็​อู้​เรื่อง​ข้อ​ตกลง​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​ของ​หมู่​อัครทูต​กับ​หมู่​ผู้ปกครอง​หื้อ​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ใน​กู้​เมือง​ฟัง เปื้อ​จะ​ได้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​นั้น 5จึง​เยียะ​หื้อ​หมู่​คริสตจักร​ตังหลาย​มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง​ขึ้น กับ​มี​คน​เข้า​มา​ฮับเจื้อ​นัก​ขึ้น​ตึง​วันๆ

เปาโล​หัน​นิมิต​เป๋น​เรื่อง​จาว​มาซิโดเนีย

6แล้ว​เปาโล​กับ​คน​ตี้​ไป​ตวย​กั๋น​ก็​เตียวตาง​ผ่าน​เขตแดน​แคว้น​ฟรีเจีย​กับ​แคว้น​กาลาเทีย ย้อน​ว่า​ใน​เวลา​นั้น​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​บ่หื้อ​หมู่​ต้าน​ไป​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​แคว้น​เอเชีย 7เมื่อ​ต้าน​หมู่​นั้น​มา​แผว​เขตแดน​ของ​แคว้น​มิเซีย​แล้ว ก็​ฮิ​จะ​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​บิธีเนีย แต่​พระวิญญาณ​ของ​พระเยซู​ยัง​บ่หื้อ​เข้า​ไป​เตื้อ 8ต้าน​หมู่​นั้น​จึง​เตียวตาง​ผ่าน​แคว้น​มิเซีย​ไป​เมือง​โตรอัส​ฮิม​ทะเล​เหีย 9ต๋อน​เมื่อคืน​เปาโล​หัน​นิมิต​ว่า​มี​ป้อจาย​จาว​แคว้น​มาซิโดเนีย​คน​นึ่ง​มา​ยืน​อ้อนวอน​ว่า “ขอ​มา​จ้วย​หมู่​เฮา​จาว​แคว้น​มาซิโดเนีย​กำ​เต๊อะ” 10หลังจาก​เปาโล​หัน​นิมิต​แล้ว หมู่​เฮา​ตึงหมด​ก็​ตัดสินใจ๋​ไป​ตี้​แคว้น​มาซิโดเนีย​ตันที โดย​เข้าใจ๋​ว่า​พระเจ้า​ฮ้อง​หื้อ​หมู่​เฮา​ไป​บอก​ข่าวดี​กับ​จาว​มาซิโดเนีย​หั้น

นาง​ลิเดีย​ปา​ครอบครัว​เข้า​มา​ฮับเจื้อ

11จาก​เมือง​โตรอัส หมู่​เฮา​นั่ง​เฮือ​สะเปา​ลัด​ซื่อ​ไป​ตี้​เกาะ​สาโมธรัส วัน​ถัด​มา​ก็​ไป​เถิง​เมือง​เนอาบุรี 12จาก​เมือง​เนอาบุรี​นั้น หมู่​เฮา​ก็​ไป​ตี้​เมือง​ฟีลิปปี เซิ่ง​เป๋น​เมือง​สำคัญ​ของ​แคว้น​มาซิโดเนีย กับ​เป๋น​เมือง​ขึ้น​ของ​โรม​ตวย หมู่​เฮา​อยู่​ใน​เมือง​นี้​หลาย​วัน

13เมื่อ​เถิง​วัน​สะบาโต หมู่​เฮา​ออก​จาก​ปะตู๋​เมือง​ไป​ตี้​แม่น้ำ เฮา​กึ๊ด​กั๋น​ว่า​จะ​มี​จาว​ยิว​จุมนุม​กั๋น​อธิษฐาน​ใน​ตี้​นึ่ง​ตั๊ด​หั้น เมื่อ​ปะ​แล้ว​ก็​นั่ง​อู้​กับ​หมู่​แม่ญิง​ตี้​มา​จุมนุม​กั๋น​อยู่​ตี้​หั้น 14มี​แม่ญิง​คน​นึ่ง​จื้อ​ลิเดีย​มา​จาก​เมือง​ธิยาทิรา เป๋น​คน​ขาย​ผ้า​สี​ม่วง​รากา​แปง เป๋น​คน​นับถือ​พระเจ้า เมื่อ​ก่ำลัง​ฟัง​หมู่​เฮา​อู้​อยู่​นั้น องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก็​เปิดใจ๋​ของ​นาง​หื้อ​สนใจ๋​ถ้อยกำ​ตี้​เปาโล​อู้​นั้น แล้ว​นาง​ก็​ฮับเจื้อ 15เมื่อ​แม่ญิง​คน​นั้น​ตึง​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​ของ​นาง​ฮับ​บัพติศมา​แล้ว นาง​ก็​จั๊กจวน​หมู่​เฮา​ว่า “ถ้า​หมู่​ต้าน​ตังหลาย​หัน​ว่า​ข้าเจ้า​มี​ความ​เจื้อ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​แต๊ๆ แล้ว ก็​ขอ​เจิญ​ปา​กั๋น​มา​ย้าง​ตี้​บ้าน​ของ​ข้าเจ้า​เต๊อะ” นาง​จวน​แล้ว​จวน​แหม​จ๋น​หมู่​เฮา​ขัด​บ่ได้

เปาโล​กับ​สิลาส​ถูก​คอก​ใน​เมือง​ฟีลิปปี

16วัน​นึ่ง​เมื่อ​หมู่​เฮา​ก่ำลัง​จะ​ไป​ตี้​จุมนุม​อธิษฐาน มี​สาวใจ๊​คน​นึ่ง​มา​ปะ​หมู่​เฮา นาง​เป๋น​ขี้ข้า​เจ้านาย​หลาย​คน นาง​มี​ผีหมอเมื่อ​เข้า​อยู่ เยียะ​หื้อ​มี​ความ​สามารถ​ตวายตั๊ก​เรื่องราว​ปาย​หน้า​ได้ นาง​เซาะ​สตางค์​หื้อ​เจ้านาย​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก 17แม่ญิง​คน​นี้​เตียว​ตวย​ก้น​เปาโล​กับ​หมู่​เฮา​แล้ว​เอิ้น​ว่า “คน​หมู่​นี้​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด​เน่อ หมู่​เขา​มา​บอก​วิถีตาง​ตี้​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน” 18นาง​เยียะ​จาอี้​ติดต่อ​กั๋น​หลาย​วัน ก๋วนใจ๋​เปาโล​ขนาด​จ๋น​อด​บ่ได้ เปาโล​จึง​งว้าย​ไป​สั่ง​ผี​ตี้​เข้า​นั้น​ว่า “ใน​นาม​ตึง​อำนาจ​ของ​พระเยซู​คริสต์​ข้า​สั่ง​หื้อ​ออก​จาก​ตั๋ว​นาง​บ่าเดี่ยว​นี้” แล้ว​ผี​ต๋น​นั้น​ก็​ออก​ไป​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย

19หมู่​เจ้านาย​ของ​แม่ญิง​คน​นั้น​หัน​ว่า​หมด​โอกาส​ตี้​จะ​ได้​สตางค์​แล้ว จึง​ยับ​เปาโล​กับ​สิลาส​ลาก​ไป​หา​ผู้​มี​อำนาจ​ตัดสิน​ตี้​ข่วง​ก๋าง​เมือง 20เมื่อ​หมู่​เขา​ปา​มา​เถิง​หมู่​ผู้​พิพากษา​คดี​ทั่วไป​แล้ว ก็​อู้​ว่า “ไอ่ หมู่​นี้​เป๋น​จาว​ยิว​เข้า​มา​ก่อก๋วน​ใน​บ้าน​เมือง​ของ​เฮา 21เขา​หมู่​นี้​มา​สั่ง​สอน​จั๊กจวน​หื้อ​เจื้อ​ถือ​ธรรมเนียม​ต่างๆ ตี้​หมู่​เฮา​จาว​โรมัน​บ่ยอมฮับ​กับ​เยียะ​ตึง​บ่ได้ ย้อน​ผิด​กฎหมาย” 22คน​ตังหลาย​ตี้​จุมนุม​ฟัง​กั๋น​ก็​หลุ้ม​เยียะ​หื้อ​เปาโล​กับ​สิลาส หมู่​ผู้​พิพากษา​คดี​ทั่วไป​ก็​ใจ๊​ทหาร​เข้า​มา​จั๊ก​เสื้อผ้า​ของ​เปาโล​กับ​สิลาส​ออก แล้ว​สั่ง​หื้อ​เอา​ไม้แส้​เฆี่ยน​หลัง

23หลังจาก​ทหาร​เฆี่ยน​ไป​หลาย​กำ​แล้ว ก็​เอา​ตั๋ว​ไป​ขัง​ไว้​ใน​คอก หมู่​ผู้​พิพากษา​คดี​ทั่วไป​สั่ง​นาย​กุม​คอก​เฝ้า​ไว้​หื้อ​ดี 24เมื่อ​นาย​กุม​คอก​ได้​ฮับ​กำสั่ง​แล้ว ก็​กุม​ตั๋ว​คน​ตึง​สอง​ไป​ขัง​ไว้​ตี้​ห้อง​ขัง​จั๊น​ใน แล้ว​ใส่​ขื่อคา​ตี้​แข้ง​อย่าง​แน่นหนา

25ประมาณ​เตี้ยงคืน​เปาโล​กับ​สิลาส​ก่ำลัง​ปา​กั๋น​อธิษฐาน​ฮ้อง​เพลง​สรรเสริญ​พระเจ้า​อยู่​นั้น นักโต้ษ​คน​อื่นๆ ก็​ฟัง​อยู่ 26จู่ๆ ก็​เกิด​แผ่นดินไหว​แฮง​ขนาด​จ๋น​ฐาน​ของ​คอก​สั่น​สนั่น​ปั่น​ปื๊น แล้ว​ปะตู๋​กู้​บาน​ก็​เปิด​ออก​หมด เจื้อก​เหล็ก​ตี้​ล่าม​นักโต้ษ​หลวะ​ออก​หมด​กู้​คน 27นาย​กุม​คอก​ตื่น​ขึ้น​มา​ก็​หัน​ปะตู๋​คอก​ไข​ออก​หมด ก็​กึ๊ด​ว่า​นักโต้ษ​หนี​ออก​ไป​เสี้ยง​หมด​แล้ว เขา​กั๋ว​จะ​มี​โต้ษ​จึง​จั๊ก​ดาบ​ออก​มา​จะ​ฆ่า​ตั๋ว​ต๋าย 28แต่​เปาโล​เอิ้น​เสียง​ดัง​ว่า “ห้าม​เยียะ​เน่อ หมู่​เฮา​อยู่​นี่​กั๋น​หมด​ลู้”

29นาย​กุม​คอก​ก็​เลย​บอก​หื้อ​คน​ต๋าม​ไฟ​ส่อง​ผ่อ แล้ว​ล่น​เข้า​ไป​หมอบ​ไหว้​ตี๋น​เปาโล​กับ​สิลาส ตั๋ว​เขา​สั่น​ถาบๆ ย้อน​กั๋ว 30แล้ว​ปา​ตึง​สอง​ออก​มา​จาก​คอก​ถาม​ว่า “ต้าน​ครับ ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​เยียะ​จาใด​เถิง​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้”

31เปาโล​กับ​สิลาส​ก็​ตอบ​ว่า “หื้อ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า แล้ว​ต้าน​ก็​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้ ตึง​ครอบครัว​ของ​ต้าน​กู้​คน​ตวย” 32ต้าน​ตึง​สอง​ก็​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​หื้อ​นาย​กุม​คอก​กับ​กู้​คน​ตี้​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​เขา​ฟัง 33แม้​ว่า​จะ​เป๋น​เมื่อคืน​แล้ว นาย​กุม​คอก​ก็​ยัง​ปา​เปาโล​กับ​สิลาส​ไป​ล้าง​แผล​ตี้​ถูก​เฆี่ยน แล้ว​เขา​กับ​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​กู้​คน​ก็​ฮับ​บัพติศมา​พร้อม​กั๋น​หมด​ตันที 34หลังจาก​นั้น​นาย​กุม​คอก​ก็​ปา​ต้าน​ตึง​สอง​ไป​บ้าน​ของ​เขา แล้ว​ยก​ขันโตก​ข้าว​มา​สู่​หมู่​เขา​กิ๋น นาย​กุม​คอก​กับ​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​ยินดี​ขนาด ย้อน​ว่า​กู้​คน​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า​แล้ว

35แจ้งเจ๊า​มา​หมู่​ผู้​พิพากษา​คดี​ทั่วไป​สั่ง​หมู่​เจ้าหน้าตี้​มา​บอก​นาย​กุม​คอก​ว่า “ปล่อย​ตั๋ว​สอง​คน​นั้น​ไป​เหีย​เน่อ”

36นาย​กุม​คอก​ก็​ไป​บอก​เปาโล​ว่า “หมู่​ผู้​พิพากษา​คดี​ทั่วไป​สั่ง​หื้อ​ปล่อย​ตั๋ว​ต้าน​ตึง​สอง ขอ​หื้อ​ไป​อยู่​ดี​มี​สุข​เต๊อะ”

37แต่​เปาโล​อู้​กับ​หมู่​เจ้าหน้าตี้​ว่า “หมู่​เขา​เอา​ไม้แส้​เฆี่ยน​หมู่​เฮา​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย​แล้ว​เอา​ไป​ขัง​คอก​โดย​บ่ยอม​สอบสวน​ก่อน แต่​หมู่​เฮา​เป๋น​คน​สัญจ้าด​โรมัน​เน่อ บ่าเดี่ยวนี้​จะ​มา​ไล่เหิบ​หมู่​เฮา​หื้อ​ลัก​มอบ​ออก​ไป​จาอั้น​กา เยียะ​จาอี้​บ่ได้​เน่อ หื้อ​หมู่​เขา​นั้น​มา​ปา​หมู่​เฮา​ออก​ไป”

38หมู่​เจ้าหน้าตี้​จึง​ไป​รายงาน​เรื่อง​นี้​ต่อ​หมู่​ผู้​พิพากษา​คดี​ทั่วไป เมื่อ​หมู่​เขา​ได้ยิน​ว่า​เปาโล​กับ​สิลาส​เป๋น​คน​จ้าด​โรมัน ก็​ปา​กั๋น​กั๋ว​กับ​ฮ้อนใจ๋ 39ก็​มา​ขอ​สูมาลาโต้ษ​ต้าน​ตึง​สอง แล้ว​ปา​ออก​มา​จาก​คอก กับ​ขอ​หื้อ​ต้าน​ตึง​สอง​ออก​จาก​เมือง​นี้​ไป​เหีย 40เมื่อ​เปาโล​กับ​สิลาส​ออก​จาก​คอก​แล้ว ก็​ไป​บ้าน​ของ​นาง​ลิเดีย ตี้​หั้น​เปาโล​กับ​สิลาส​ก็​ปะ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ แล้ว​อู้​กำ​ตี้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​นั้น แล้ว​ก็​ลา​จาก​กั๋น​ไป