Search form

กิจก๋าน 16:1

เปาโล​กับ​สิลาส​ปา​ทิโมธี​ไป​ตวย

1เปาโล​ไป​เมือง​เดอร์บี​กับ​เมือง​ลิสตรา ตี้​หั้น​มี​สาวก​ของ​พระเยซู​คน​นึ่ง​จื้อ​ทิโมธี แม่​เป๋น​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​แต่​ป้อ​เป๋น​จาว​กรีก