Search form

กิจก๋าน 16:11

นาง​ลิเดีย​ปา​ครอบครัว​เข้า​มา​ฮับเจื้อ

11จาก​เมือง​โตรอัส หมู่​เฮา​นั่ง​เฮือ​สะเปา​ลัด​ซื่อ​ไป​ตี้​เกาะ​สาโมธรัส วัน​ถัด​มา​ก็​ไป​เถิง​เมือง​เนอาบุรี