Search form

กิจก๋าน 16:12

12จาก​เมือง​เนอาบุรี​นั้น หมู่​เฮา​ก็​ไป​ตี้​เมือง​ฟีลิปปี เซิ่ง​เป๋น​เมือง​สำคัญ​ของ​แคว้น​มาซิโดเนีย กับ​เป๋น​เมือง​ขึ้น​ของ​โรม​ตวย หมู่​เฮา​อยู่​ใน​เมือง​นี้​หลาย​วัน