Search form

กิจก๋าน 16:13

13เมื่อ​เถิง​วัน​สะบาโต หมู่​เฮา​ออก​จาก​ปะตู๋​เมือง​ไป​ตี้​แม่น้ำ เฮา​กึ๊ด​กั๋น​ว่า​จะ​มี​จาว​ยิว​จุมนุม​กั๋น​อธิษฐาน​ใน​ตี้​นึ่ง​ตั๊ด​หั้น เมื่อ​ปะ​แล้ว​ก็​นั่ง​อู้​กับ​หมู่​แม่ญิง​ตี้​มา​จุมนุม​กั๋น​อยู่​ตี้​หั้น