Search form

กิจก๋าน 16:14

14มี​แม่ญิง​คน​นึ่ง​จื้อ​ลิเดีย​มา​จาก​เมือง​ธิยาทิรา เป๋น​คน​ขาย​ผ้า​สี​ม่วง​รากา​แปง เป๋น​คน​นับถือ​พระเจ้า เมื่อ​ก่ำลัง​ฟัง​หมู่​เฮา​อู้​อยู่​นั้น องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก็​เปิดใจ๋​ของ​นาง​หื้อ​สนใจ๋​ถ้อยกำ​ตี้​เปาโล​อู้​นั้น แล้ว​นาง​ก็​ฮับเจื้อ