Search form

กิจก๋าน 16:16

เปาโล​กับ​สิลาส​ถูก​คอก​ใน​เมือง​ฟีลิปปี

16วัน​นึ่ง​เมื่อ​หมู่​เฮา​ก่ำลัง​จะ​ไป​ตี้​จุมนุม​อธิษฐาน มี​สาวใจ๊​คน​นึ่ง​มา​ปะ​หมู่​เฮา นาง​เป๋น​ขี้ข้า​เจ้านาย​หลาย​คน นาง​มี​ผีหมอเมื่อ​เข้า​อยู่ เยียะ​หื้อ​มี​ความ​สามารถ​ตวายตั๊ก​เรื่องราว​ปาย​หน้า​ได้ นาง​เซาะ​สตางค์​หื้อ​เจ้านาย​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก