Search form

กิจก๋าน 16:18

18นาง​เยียะ​จาอี้​ติดต่อ​กั๋น​หลาย​วัน ก๋วนใจ๋​เปาโล​ขนาด​จ๋น​อด​บ่ได้ เปาโล​จึง​งว้าย​ไป​สั่ง​ผี​ตี้​เข้า​นั้น​ว่า “ใน​นาม​ตึง​อำนาจ​ของ​พระเยซู​คริสต์​ข้า​สั่ง​หื้อ​ออก​จาก​ตั๋ว​นาง​บ่าเดี่ยว​นี้” แล้ว​ผี​ต๋น​นั้น​ก็​ออก​ไป​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย