Search form

กิจก๋าน 16:20

20เมื่อ​หมู่​เขา​ปา​มา​เถิง​หมู่​ผู้​พิพากษา​คดี​ทั่วไป​แล้ว ก็​อู้​ว่า “ไอ่ หมู่​นี้​เป๋น​จาว​ยิว​เข้า​มา​ก่อก๋วน​ใน​บ้าน​เมือง​ของ​เฮา