Search form

กิจก๋าน 16:22

22คน​ตังหลาย​ตี้​จุมนุม​ฟัง​กั๋น​ก็​หลุ้ม​เยียะ​หื้อ​เปาโล​กับ​สิลาส หมู่​ผู้​พิพากษา​คดี​ทั่วไป​ก็​ใจ๊​ทหาร​เข้า​มา​จั๊ก​เสื้อผ้า​ของ​เปาโล​กับ​สิลาส​ออก แล้ว​สั่ง​หื้อ​เอา​ไม้แส้​เฆี่ยน​หลัง