Search form

กิจก๋าน 16:29

29นาย​กุม​คอก​ก็​เลย​บอก​หื้อ​คน​ต๋าม​ไฟ​ส่อง​ผ่อ แล้ว​ล่น​เข้า​ไป​หมอบ​ไหว้​ตี๋น​เปาโล​กับ​สิลาส ตั๋ว​เขา​สั่น​ถาบๆ ย้อน​กั๋ว