Search form

กิจก๋าน 16:3

3เปาโล​ใค่​ปา​ทิโมธี​ฮ่วม​เตียวตาง​ไป​ตวย​กั๋น จึง​หื้อ​ทิโมธี​เข้า​พิธี​สุหนัต​ก่อน เปื้อ​เอาใจ๋​จาว​ยิว​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​ต๋ำ​หมู่​นั้น​ตี้​หมู่​เขา​จะ​ไป ย้อน​คน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​ป้อ​ของ​ทิโมธี​เป๋น​จาว​กรีก