Search form

กิจก๋าน 16:37

37แต่​เปาโล​อู้​กับ​หมู่​เจ้าหน้าตี้​ว่า “หมู่​เขา​เอา​ไม้แส้​เฆี่ยน​หมู่​เฮา​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย​แล้ว​เอา​ไป​ขัง​คอก​โดย​บ่ยอม​สอบสวน​ก่อน แต่​หมู่​เฮา​เป๋น​คน​สัญจ้าด​โรมัน​เน่อ บ่าเดี่ยวนี้​จะ​มา​ไล่เหิบ​หมู่​เฮา​หื้อ​ลัก​มอบ​ออก​ไป​จาอั้น​กา เยียะ​จาอี้​บ่ได้​เน่อ หื้อ​หมู่​เขา​นั้น​มา​ปา​หมู่​เฮา​ออก​ไป”