Search form

กิจก๋าน 16:7

7เมื่อ​ต้าน​หมู่​นั้น​มา​แผว​เขตแดน​ของ​แคว้น​มิเซีย​แล้ว ก็​ฮิ​จะ​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​บิธีเนีย แต่​พระวิญญาณ​ของ​พระเยซู​ยัง​บ่หื้อ​เข้า​ไป​เตื้อ