Search form

กิจก๋าน 17

เปาโล​กับ​สิลาส​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า

1เมื่อ​เปาโล​กับ​สิลาส​เตียวตาง​ผ่าน​เมือง​อัมฟีบุรี​กับ​เมือง​อปอลโลเนีย​แล้ว ต้าน​ตึง​สอง​ก็​มา​แผว​เมือง​เธสะโลนิก๋า ตี้​หั้น​มี​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว 2ต๋าม​ปกติ​เปาโล​ก็​ไป​ธรรมศาลา​ใน​วัน​สะบาโต แล้ว​อ้าง​พระคัมภีร์​มา​โต้ตอบ​กับ​หมู่​เขา​รวม​เป๋น​เวลา​สาม​วัน​สะบาโต 3ต้าน​อธิบาย​พระคัมภีร์​กับ​พิสูจน์​หื้อ​หมู่​เขา​หัน​ว่า พระคริสต์​จ๋ำเป๋น​ต้อง​ทนตุ๊ก​จ๋น​ต๋าย แล้ว​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เปาโล​อู้​ว่า “พระเยซู​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง​นี้​ละ​คือ​พระคริสต์” 4มี​จาว​ยิว​บาง​คน​ใน​หมู่​นั้น​ก็​ฮับเจื้อ จึง​เข้า​ฮ่วม​กับ​เปาโล​ตึง​สิลาส ก็​มี​จาว​กรีก​จ๋ำนวน​นัก​ตี้​นับถือ​พระเจ้า กับ​แม่ญิง​คน​สำคัญ​หลาย​คน​ก็​เข้า​ฮ่วม​ตวย

5แต่​หมู่​จาว​ยิว​ขอย จึง​ไป​เข้า​กับ​หมู่​นักเลง​ต๋าม​กาด​จ๋ำนวน​นัก ปา​กั๋น​เยียะ​วุ่นวาย​ขึ้น​ตึง​เมือง หมู่​เขา​ปา​กั๋น​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​ของ​ยาโสน แล้ว​ฮิ​เซาะ​หา​เปาโล​กับ​สิลาส เปื้อ​จะ​ลาก​คอ​หมู่​เขา​ออก​ไป​หื้อ​คน​ตังหลาย 6แต่​เมื่อ​เซาะ​บ่ปะ หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​ไป​ลาก​ตั๋ว​ยาโสน​กับ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​บาง​คน​ออก​ไป​หา​เจ้าหน้าตี้​บ้านเมือง อู้​ใส่​ฮ้าย​ว่า “ไอ่ หมู่​นั้น​เป๋น​คน​เยียะ​หื้อ​วุ่นวาย​กู้​ตี้ บ่าเดี่ยวนี้​ก็​มา​ตี้​นี่​แล้ว 7ยาโสน​ต้อนฮับ​ไอ่​หมู่​นั้น​ไว้​ใน​บ้าน แล้ว​หมู่​เขา​ก็​เยียะ​ผิด​กฎ​ของ​ซีซาร์ หมู่​เขา​สอน​ว่า มี​กษัตริย์​แหม​องค์​นึ่ง​จื้อ​เยซู”

8เมื่อ​จาว​เมือง​ตังหลาย​กับ​เจ้าหน้าตี้​บ้านเมือง​ได้ยิน​จาอั้น​ก็​ฮ้อนใจ๋ 9จึง​สั่ง​ยาโสน​กับ​ผู้เจื้อ​คน​อื่นๆ จ่าย​ก้า​ประกั๋น​ตั๋ว แล้ว​ก็​ปล่อย​ตั๋ว​ไป

เปาโล​กับ​สิลาส​ไป​ตี้​เมือง​เบโรอา

10เมื่อ​ค่ำ​แล้ว หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ก็​ส่ง​เปาโล​กับ​สิลาส​ไป​เมือง​เบโรอา เมื่อ​ต้าน​ตึง​สอง​คน​ไป​เถิง​ตี้​หั้น​แล้ว ก็​เข้า​ไป​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว 11จาว​ยิว​ตี้​นี่​มี​ใจ๋​ยอมฮับ​นัก​เหลือ​จาว​ยิว​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า หมู่​เขา​ฮับ​ฟัง​กำสอน​ของ​เปาโล​อย่าง​สนใจ๋ แล้ว​ศึกษา​พระคัมภีร์​ตึง​วัน เปื้อ​ใค่​ฮู้​ว่า​สิ่ง​ตี้​เปาโล​สอน​นั้น​จะ​เป๋น​เรื่อง​แต๊​สัก​มอกใด 12ย้อนจาอี้​มี​จาว​ยิว​หลาย​คน​มา​ฮับเจื้อ ก็​มี​แม่ญิง​จาว​กรีก​ตี้​มี​ฐานะ​ดี​กับ​ป้อจาย​จาว​กรีก​หลาย​คน​ฮับเจื้อ​ตวย 13แต่​เมื่อ​จาว​ยิว​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า​ฮู้​ว่า​เปาโล​มา​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​เมือง​เบโรอา ก็​ปา​กั๋น​มา​ตี้​หั้น แล้ว​สุ่ย​จาวบ้าน​จาว​เมือง​หื้อ​ต่อต้าน​เปาโล 14หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​จึง​ส่ง​เปาโล​ออก​เตียวตาง​ไป​ตี้​ฮิม​ฝั่ง​ทะเล​ตันที แต่​สิลาส​กับ​ทิโมธี​ยัง​อยู่​ตี้​เมือง​เบโรอา​นั้น 15หมู่​คน​ตี้​ปา​เปาโล​ไป​ส่ง​นั้น​ก็​ปา​ต้าน​ลง​เฮือ​ไป​แผว​เมือง​เอเธนส์ เปาโล​ฝาก​กำ​สั่ง​หื้อ​คน​หมู่​นั้น​ไป​บอก​สิลาส​กับ​ทิโมธี​ว่า หื้อ​ตึง​สอง​คน​ขะใจ๋​มา​ตวย​หา​เปาโล​เวยๆ เมื่อ​หมู่​เขา​ฮับ​กำ​แล้ว​ก็​ปา​กั๋น​ปิ๊ก​ไป​เมือง​เบโรอา

เปาโล​อยู่​ใน​เมือง​เอเธนส์

16ต๋อน​ตี้​เปาโล​ก่ำลัง​รอ​ถ้า​สิลาส​กับ​ทิโมธี​ใน​เมือง​เอเธนส์​หั้น ต้าน​ลำบาก​ใจ๋​ย้อน​หัน​ฮูป​เคารพ​เต๋ม​บ้าน​เต๋ม​เมือง​ไป​หมด

17ย้อนจาอั้น​ต้าน​จึง​ยก​เหตุผล​มา​ถกเถียง​กับ​จาว​ยิว​กับ​จาว​กรีก​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว ตึง​คน​ตี้​อยู่​ใน​ข่วง​ก๋าง​เมือง​ตึง​วัน 18มี​นัก​ปราชญ์​ใน​หมู่​ของ​เอปิคูเรียน ​กับ​หมู่​สโตอิก ​บาง​คน​มา​เถียง​กับ​เปาโล บาง​คน​ก็​อู้​ว่า “คน​เก็บ​ขี้ซาก​ความ​ฮู้​ตี้​บ่มี​สาระ​จะ​เอา​อะหยัง​มา​อู้​หื้อ​เฮา​ฟัง” บาง​คน​ก็​อู้​ว่า “ฟัง​ผ่อ​เหมือน​ว่า​เขา​บอก​เถิง​เทพเจ้า​ต่าง​ประเทศ” หมู่​เขา​อู้​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​เปาโล​ก่ำลัง​สอน​เรื่อง​พระเยซู​กับ​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย 19หมู่​เขา​จึง​ปา​เปาโล​ไป​ตี้​สภา​อาเรโอปากัส แล้ว​ถาม​ว่า “จ้วย​อธิบาย​กำสอน​ใหม่​ของ​ต้าน​หื้อ​หมู่​เฮา​ฮู้​น่อย​ว่า​เป๋น​จาใด 20ย้อน​ต้าน​เอา​เรื่อง​แปลก​มา​เล่า​หื้อ​ฟัง หมู่​เฮา​จึง​ใค่​ฮู้​ว่า​เรื่อง​นี้​มี​ความหมาย​ว่า​จาใด” 21(​จาว​เอเธนส์​กับ​คน​ต่างจ้าด​ตี้​อยู่​เมือง​เอเธนส์​นั้น​ซอบ​อู้​กับ​ฟัง​เรื่อง​ใหม่​ตลอด​)

22เปาโล​ก็​ยืน​ขึ้น​อู้​ใน​สภา​อาเรโอปากัส​ว่า “จาว​เอเธนส์​ตังหลาย​เหย ข้าพเจ้า​แยง​ผ่อ​แล้ว​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​เคร่ง​ศาสนา​ใน​กู้​ด้าน 23ย้อน​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​มา​เถิง​เมือง​นี้ ก็​ผ่อ​หัน​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เคารพ​ปู่จา​หลาย​อย่าง​ต๋าม​ตาง แล้ว​ก็​ปะ​แต้น​ปู่จา​อัน​นึ่ง​เขียน​ว่า ‘แก่​เทพเจ้า​ตี้​บ่ฮู้จัก’ เทพเจ้า​องค์​นี้​ละ​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​บ่ฮู้จัก​แต่​ก็​ยัง​นมัสก๋าน กำเดียว​ข้าพเจ้า​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้

24“เทพเจ้า​องค์​นี้​ละ​คือ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​สร้าง​โลก​กับ​ซะป๊ะ​กู้​อย่าง​ใน​โลก​นี้ พระองค์​เป๋น​เจ้า​เหนือ​ต๊องฟ้า​กับ​แผ่นดิน​โลก จึง​บ่ได้​อาศัย​อยู่​ใน​วิหาร​ตี้​แป๋ง​ขึ้น​จาก​มือ​คน 25พระเจ้า​บ่ต้อง​หื้อ​มนุษย์​มา​ฮับใจ๊​พระองค์​เหมือน​กับ​ว่า​พระองค์​ต้องก๋าน​อะหยัง ย้อน​ว่า​พระองค์​หื้อ​จีวิต​กับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​แก่​มนุษย์ 26จาก​มนุษย์​คน​นึ่ง พระองค์​สร้าง​มนุษย์​กู้​จ้าด​สืบ​สายเลือด​เดียว​กั๋น​หื้อ​ไป​อยู่​ใคว่​โลก​ต๋าม​เขตแดน​กับ​เวลา​ตี้​พระองค์​ก๋ำหนด​ไว้​ล่วงหน้า​สำหรับ​หมู่​เขา 27พระองค์​เยียะ​จาอี้​ก็​เปื้อ​จาว​โลก​จะ​เซาะ​หา​พระองค์ แล้ว​อาจ​จะ​ซวาม​หา​จ๋น​ปะ​พระองค์ แต่​แต๊ๆ แล้ว พระองค์​บ่ได้​อยู่​ไก๋​จาก​หมู่​เฮา​แต่​ละ​คน​เลย 28อย่าง​มี​คน​เกย​อู้​ไว้​ว่า ‘ย้อน​พระองค์​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​มี​จีวิต ดิ้นต๊วง​ได้ กับ​เป๋น​อยู่’ แล้ว​ก็​มี​นัก​เขียน​ค่าว​ใน​หมู่​ต้าน​เกย​เขียน​ว่า ‘หมู่​เฮา​ตังหลาย​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​พระองค์’

29“ย้อนจาอั้น​เมื่อ​หมู่​เฮา​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​พระเจ้า​แล้ว หมู่​เฮา​ก็​บ่ดี​กึ๊ด​ว่า​พระองค์​เป๋น​เหมือน​ฮูป​เคารพ ตี้​คน​กึ๊ด​ออกแบบ​แป๋ง​มา​จาก​คำ จาก​เงิน กาว่า​จาก​บ่าหิน 30สมัย​ตะก่อน​มนุษย์​บ่ฮู้​เรื่อง​เกี่ยวกับ​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​บ่ถือ​โต้ษ​อะหยัง แต่​บ่าเดี่ยวนี้​พระองค์​สั่ง​หื้อ​มนุษย์​ตึงหมด​ใน​กู้​ตี้​กลับใจ๋​จาก​บาป 31ย้อน​พระองค์​ก๋ำหนด​วัน​นึ่ง​ไว้​แล้ว​เป๋น​วัน​ตี้​พระองค์​จะ​ตัดสิน​กู้​คน​ใน​โลก​นี้​อย่าง​ยุติธรรม โดย​ป้อจาย​คน​นึ่ง​ตี้​พระองค์​แต่งตั้ง​ไว้ พระองค์​ก็​พิสูจน์​เรื่อง​นี้​หื้อ​กู้​คน​ฮู้ โดย​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย”

32เมื่อ​หมู่​เขา​ฟัง​เรื่อง​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย บาง​คน​ใค่หัว​ใส่ แต่​บาง​คน​ก็​อู้​ว่า “เฮา​ใค่​ฟัง​ต้าน​อู้​เกี่ยวกับ​เรื่อง​นี้​แหม” 33จาก​นั้น​เปาโล​ก็​จาก​หมู่​เขา​ไป 34แต่​มี​บาง​คน​เข้า​ฮ่วม​กับ​เปาโล​แล้ว​ฮับเจื้อ ใน​หมู่​คน​ตี้​ฮับเจื้อ​มี​คน​นึ่ง​จื้อ​ดิโอนิสิอัส เขา​เป๋น​สมาชิก​ของ​สภา​อาเรโอปากัส กับ​แม่ญิง​คน​นึ่ง​จื้อ​ดามาริส​รวม​กับ​คน​อื่นๆ ตวย