Search form

กิจก๋าน 17:1

เปาโล​กับ​สิลาส​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า

1เมื่อ​เปาโล​กับ​สิลาส​เตียวตาง​ผ่าน​เมือง​อัมฟีบุรี​กับ​เมือง​อปอลโลเนีย​แล้ว ต้าน​ตึง​สอง​ก็​มา​แผว​เมือง​เธสะโลนิก๋า ตี้​หั้น​มี​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว