Search form

กิจก๋าน 17:11

11จาว​ยิว​ตี้​นี่​มี​ใจ๋​ยอมฮับ​นัก​เหลือ​จาว​ยิว​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า หมู่​เขา​ฮับ​ฟัง​กำสอน​ของ​เปาโล​อย่าง​สนใจ๋ แล้ว​ศึกษา​พระคัมภีร์​ตึง​วัน เปื้อ​ใค่​ฮู้​ว่า​สิ่ง​ตี้​เปาโล​สอน​นั้น​จะ​เป๋น​เรื่อง​แต๊​สัก​มอกใด