Search form

กิจก๋าน 17:12

12ย้อนจาอี้​มี​จาว​ยิว​หลาย​คน​มา​ฮับเจื้อ ก็​มี​แม่ญิง​จาว​กรีก​ตี้​มี​ฐานะ​ดี​กับ​ป้อจาย​จาว​กรีก​หลาย​คน​ฮับเจื้อ​ตวย