Search form

กิจก๋าน 17:13

13แต่​เมื่อ​จาว​ยิว​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า​ฮู้​ว่า​เปาโล​มา​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​เมือง​เบโรอา ก็​ปา​กั๋น​มา​ตี้​หั้น แล้ว​สุ่ย​จาวบ้าน​จาว​เมือง​หื้อ​ต่อต้าน​เปาโล