Search form

กิจก๋าน 17:16

เปาโล​อยู่​ใน​เมือง​เอเธนส์

16ต๋อน​ตี้​เปาโล​ก่ำลัง​รอ​ถ้า​สิลาส​กับ​ทิโมธี​ใน​เมือง​เอเธนส์​หั้น ต้าน​ลำบาก​ใจ๋​ย้อน​หัน​ฮูป​เคารพ​เต๋ม​บ้าน​เต๋ม​เมือง​ไป​หมด