Search form

กิจก๋าน 17:17

17ย้อนจาอั้น​ต้าน​จึง​ยก​เหตุผล​มา​ถกเถียง​กับ​จาว​ยิว​กับ​จาว​กรีก​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว ตึง​คน​ตี้​อยู่​ใน​ข่วง​ก๋าง​เมือง​ตึง​วัน