Search form

กิจก๋าน 17:18

18มี​นัก​ปราชญ์​ใน​หมู่​ของ​เอปิคูเรียน ​กับ​หมู่​สโตอิก ​บาง​คน​มา​เถียง​กับ​เปาโล บาง​คน​ก็​อู้​ว่า “คน​เก็บ​ขี้ซาก​ความ​ฮู้​ตี้​บ่มี​สาระ​จะ​เอา​อะหยัง​มา​อู้​หื้อ​เฮา​ฟัง” บาง​คน​ก็​อู้​ว่า “ฟัง​ผ่อ​เหมือน​ว่า​เขา​บอก​เถิง​เทพเจ้า​ต่าง​ประเทศ” หมู่​เขา​อู้​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​เปาโล​ก่ำลัง​สอน​เรื่อง​พระเยซู​กับ​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย