Search form

กิจก๋าน 17:19

19หมู่​เขา​จึง​ปา​เปาโล​ไป​ตี้​สภา​อาเรโอปากัส แล้ว​ถาม​ว่า “จ้วย​อธิบาย​กำสอน​ใหม่​ของ​ต้าน​หื้อ​หมู่​เฮา​ฮู้​น่อย​ว่า​เป๋น​จาใด