Search form

กิจก๋าน 17:2

2ต๋าม​ปกติ​เปาโล​ก็​ไป​ธรรมศาลา​ใน​วัน​สะบาโต แล้ว​อ้าง​พระคัมภีร์​มา​โต้ตอบ​กับ​หมู่​เขา​รวม​เป๋น​เวลา​สาม​วัน​สะบาโต