Search form

กิจก๋าน 17:22

22เปาโล​ก็​ยืน​ขึ้น​อู้​ใน​สภา​อาเรโอปากัส​ว่า “จาว​เอเธนส์​ตังหลาย​เหย ข้าพเจ้า​แยง​ผ่อ​แล้ว​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​เคร่ง​ศาสนา​ใน​กู้​ด้าน