Search form

กิจก๋าน 17:23

23ย้อน​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​มา​เถิง​เมือง​นี้ ก็​ผ่อ​หัน​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เคารพ​ปู่จา​หลาย​อย่าง​ต๋าม​ตาง แล้ว​ก็​ปะ​แต้น​ปู่จา​อัน​นึ่ง​เขียน​ว่า ‘แก่​เทพเจ้า​ตี้​บ่ฮู้จัก’ เทพเจ้า​องค์​นี้​ละ​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​บ่ฮู้จัก​แต่​ก็​ยัง​นมัสก๋าน กำเดียว​ข้าพเจ้า​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้