Search form

กิจก๋าน 17:28

28อย่าง​มี​คน​เกย​อู้​ไว้​ว่า ‘ย้อน​พระองค์​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​มี​จีวิต ดิ้นต๊วง​ได้ กับ​เป๋น​อยู่’ แล้ว​ก็​มี​นัก​เขียน​ค่าว​ใน​หมู่​ต้าน​เกย​เขียน​ว่า ‘หมู่​เฮา​ตังหลาย​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​พระองค์’