Search form

กิจก๋าน 17:3

3ต้าน​อธิบาย​พระคัมภีร์​กับ​พิสูจน์​หื้อ​หมู่​เขา​หัน​ว่า พระคริสต์​จ๋ำเป๋น​ต้อง​ทนตุ๊ก​จ๋น​ต๋าย แล้ว​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เปาโล​อู้​ว่า “พระเยซู​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง​นี้​ละ​คือ​พระคริสต์”