Search form

กิจก๋าน 17:6

6แต่​เมื่อ​เซาะ​บ่ปะ หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​ไป​ลาก​ตั๋ว​ยาโสน​กับ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​บาง​คน​ออก​ไป​หา​เจ้าหน้าตี้​บ้านเมือง อู้​ใส่​ฮ้าย​ว่า “ไอ่ หมู่​นั้น​เป๋น​คน​เยียะ​หื้อ​วุ่นวาย​กู้​ตี้ บ่าเดี่ยวนี้​ก็​มา​ตี้​นี่​แล้ว