Search form

กิจก๋าน 18

เปาโล​ใน​เมือง​โครินธ์

1หลังจาก​นั้น เปาโล​ก็​ออก​จาก​เมือง​เอเธนส์​ไป​เมือง​โครินธ์ 2ตี้​หั้น​ต้าน​ได้​ฮู้จัก​จาว​ยิว​สอง​คน​จื้อ​อาควิลลา​กับ​เมีย​ของ​เขา​จื้อ​ปริสคา อาควิลลา​เป๋น​จาว​แคว้น​ปอนทัส ตึง​สอง​คน​ลุก​จาก​ประเทศ​อิตาลี​เมื่อ​บ่เมิน​มา​นี่ ย้อน​จักรพรรดิ​คลาวดิอัส​สั่ง​หื้อ​จาว​ยิว​กู้​คน​ออก​ไป​จาก​กรุง​โรม เปาโล​ก็​ไป​หา​เขา​ตึง​สอง 3แล้ว​อยู่​กับ​หมู่​เขา​กับ​เยียะ​ก๋าน​ตวย​กั๋น​ย้อน​ว่า​เปาโล​เป๋น​สล่า​แป๋ง​เต็นท์​เหมือน​กั๋น 4กู้​วัน​สะบาโต​เปาโล​จะ​ไป​ยก​เหตุ​ผล​โต้เถียง​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว เปื้อ​จั๊กจวน​จาว​ยิว​กับ​จาว​กรีก​หื้อ​มา​เจื้อ​ใน​สิ่ง​ตี้​อู้​เกี่ยวกับ​พระเยซู

5เมื่อ​สิลาส​กับ​ทิโมธี​เตียวตาง​จาก​แคว้น​มาซิโดเนีย​มา​เถิง​แล้ว เปาโล​ก็​ใจ๊​เวลา​เต๋มตี้​เตสนา​กับ​เป๋น​พยาน​ต่อ​จาว​ยิว​ว่า​พระคริสต์​นั้น​คือ​พระเยซู 6แต่​เมื่อ​จาว​ยิว​หมู่​นั้น​ต่อต้าน​กับ​อู้​หยาบคาย​ต่อ​เปาโล ต้าน​ก็​ปัด​ขี้ฝุ่น​ออก​จาก​เสื้อผ้า​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​บ่หัน​ตวย​หมู่​เขา แล้ว​บอก​ว่า “ถ้า​พระเจ้า​ลงโต้ษ​ต้าน​ตังหลาย ก็​ห้าม​ยู้​โต้ษ​ใส่​คน​อื่น​เน่อ ส่วน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​ก็​บ่ต้อง​ฮับผิดชอบ​ต้าน​ตังหลาย​แหม​แล้ว ตั้งแต่​บ่าเดี่ยวนี้​เป๋น​ต้น​ไป​ข้าพเจ้า​จะ​ไป​หา​คน​ต่างจ้าด7เปาโล​ก็​ออก​จาก​ธรรมศาลา แล้ว​เข้า​ไป​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​ทิทิอัส ยุสทัส​ตี้​เป๋น​คน​ต่างจ้าด​แต่​นับถือ​พระเจ้า บ้าน​ของ​เขา​อยู่​แหมะ​กับ​ธรรมศาลา 8คริสปัส​ตี้​เป๋น​นาย​ธรรมศาลา​กับ​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​ของ​เขา​กู้​คน​ก็​ฮับเจื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า จาว​โครินธ์​หลาย​คน​ฟัง​เปาโล​อู้​ก็​ฮับเจื้อ​แล้ว​ฮับ​บัพติศมา

9คืน​นึ่ง​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​บอก​เปาโล​ตาง​นิมิต​ว่า “บ่ถ้า​กั๋ว หื้อ​บอก​ข่าวดี​ต่อ​ไป​ติกๆ ห้าม​เลิก​เน่อ 10เฮา​อยู่​กับ​เจ้า จะ​บ่มี​ใผ​เข้า​มา​เยียะ​ฮ้าย​ต่อ​เจ้า ย้อน​ใน​เมือง​นี้​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​ตี้​เป๋น​คน​ของ​เฮา” 11เปาโล​จึง​อยู่​ใน​เมือง​โครินธ์​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​เป๋น​เวลา​นึ่ง​ปี๋​เกิ่ง

เปาโล​ถูก​ยับ​ไป​หา​กัลลิโอ

12ต๋อน​ตี้​กัลลิโอ​เป๋น​เจ้าเมือง​แคว้น​อาคายา​นั้น จาว​ยิว​ปา​กั๋น​หลุ้ม​ใส่​เปาโล แล้ว​ก็​ปา​ไป​ตี้​ศาล 13หมู่​เขา​ฟ้อง​กัลลิโอ​ว่า “ป้อจาย​คน​นี้​จั๊กจวน​หื้อ​คน​ไป​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ใน​ตาง​ตี้​ผิด​กฎหมาย”

14เมื่อ​เปาโล​ก่ำลัง​จะ​อู้​แก้​ข้อ​กล่าวหา กัลลิโอ​ก็​บอก​กับ​หมู่​จาว​ยิว​ว่า “ฟัง​ก่อน​จาว​ยิว​ตังหลาย ถ้า​เป๋น​เรื่อง​คดี​อาญา​บ่ว่า​จะ​หนัก​จะ​เบา ก็​มี​เหตุผล​ปอ​ตี้​เฮา​จะ​อด​ฟัง​กำ​ฟ้อง​ของ​เจ้า​ตังหลาย​เน่อ 15แต่​นี่​เป๋น​เรื่อง​โต้แย้ง​เกี่ยวกับ​กำ​ตี้​ใจ๊ จื้อ​ตี้​ฮ้อง ตึง​บท​บัญญัติ​ของ​หมู่​ต้าน หื้อ​ไป​จัดก๋าน​เอา​คน​เดียว​ก็​แล้ว​กั๋น เฮา​บ่ตัดสิน​เรื่อง​จาอี้” 16แล้ว​กัลลิโอ​ก็​ไล่​คน​ตึงหมด​หื้อ​ออก​ไป​จาก​ศาล

17คน​ตังหลาย​จึง​ไป​ยับ​โสสเธเนส​ตี้​เป๋น​นาย​ธรรมศาลา​มา​บุบ​ตี๋​ต่อ​หน้า​ศาล แต่​กัลลิโอ​ก็​บ่สนใจ๋​หมู่​เขา

เปาโล​ปิ๊ก​ไป​เมือง​อันทิโอก

18เปาโล​ก็​อยู่​ตี้​เมือง​โครินธ์​ต่อ​แหม​เวลา​นึ่ง แล้ว​ลา​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ไป​เมือง​เคนเครีย​อยู่​ใก้​กั๋น​หั้น แต่​ก่อน​ตี้​เปาโล​จะ​ลง​เฮือ​ตี้​ต้า​เฮือ​เมือง​นั้น ต้าน​โก๋น​หัว​ของ​ตั๋วเก่า ย้อน​ว่า​เกย​บน​ตั๋ว​ไว้​กับ​พระเจ้า แล้ว​ไป​แคว้น​ซีเรีย​ฮ่วม​กับ​ปริสคา​กับ​อาควิลลา 19เมื่อ​ปา​กั๋น​มา​แผว​เมือง​เอเฟซัส เปาโล​ก็​ปล่อย​ปริสคา​กับ​อาควิลลา​ไว้​ตี้​หั้น แล้ว​เข้า​ไป​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว​ยก​เหตุผล​มา​โต้เถียง​กับ​หมู่​จาว​ยิว​ใน​หั้น 20แล้ว​หมู่​เขา​ขอ​หื้อ​ต้าน​อยู่​ต่อ​ไป​แหม แต่​เปาโล​บ่ยอม​อยู่ 21แต่​ก่อน​ตี้​เปาโล​จะ​ลา​หมู่​เขา​ไป ต้าน​บอก​ว่า “ถ้า​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ปิ๊ก​มา​หา​ต้าน​ตังหลาย​แหม” แล้ว​เปาโล​ก็​ลง​เฮือ​ออก​จาก​เมือง​เอเฟซัส

22เมื่อ​เฮือ​มา​แผว​ฝั่ง​เมือง​ซีซารียา​แล้ว เปาโล​ขึ้น​ไป​แอ่ว​หา​คริสตจักร​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​ก็​ลวด​ไป​เมือง​อันทิโอก 23หลังจาก​อยู่​ตี้​เมือง​อันทิโอก​ได้​หว่าง​นึ่ง เปาโล​ก็​เตียวตาง​ไป​ใคว่​แคว้น​กาลาเทีย​กับ​แคว้น​ฟรีเจีย เปื้อ​เยี่ยม​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​กับ​จ้วย​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง​ขึ้น

ก๋าน​งาน​ของ​อปอลโล

24มี​ป้อจาย​จาว​ยิว​คน​นึ่ง​จื้อ​อปอลโล​มา​เมือง​เอเฟซัส เขา​เกิด​ตี้​เมือง​อเล็กซานเดรีย เป๋น​คน​ตี้​อู้​เก่ง​กับ​มี​ความ​ฮู้​พระคัมภีร์​เป๋น​อย่าง​ดี 25อปอลโล​คน​นี้​ฮับ​ก๋าน​อบรม​จ๋น​ฮู้​เถิง​วิถีตาง​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เขา​สั่ง​สอน​เรื่อง​ของ​พระเยซู​อย่าง​กระตือรือร้น​ถูกต้อง​แม่นยำ แต่​เขา​ฮู้​ก้า​เรื่อง​บัพติศมา​ตี้​ยอห์น​สั่ง​สอน​เต้าอั้น 26อปอลโล​อู้​เรื่อง​ของ​พระเยซู​อย่าง​บ่กั๋ว​ใผ​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว เมื่อ​ปริสคา​กับ​อาควิลลา​ได้ยิน​เขา​อู้ ก็​ปา​อปอลโล​มา​ตี้​บ้าน​ของ​หมู่​เขา แล้ว​อธิบาย​วิถีตาง​ของ​พระเจ้า​หื้อ​เข้าใจ๋​นัก​ขึ้น

27เมื่อ​อปอลโล​ใค่​ไป​ตี้​แคว้น​อาคายา หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ก็​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​เขา​กับ​เขียน​จดหมาย​ไป​เถิง​ผู้เจื้อ​ตี้​หั้น​ว่า​ขอ​หื้อ​ต้อนฮับ​เขา​ตวย เมื่อ​อปอลโล​ไป​แผว​แคว้น​อาคายา​แล้ว ก็​จ้วยเหลือ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ฮับเจื้อ​โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า 28ย้อน​อปอลโล​โต้แย้ง​หมู่​จาว​ยิว​อย่าง​หนักแน่น​ต่อ​หน้า​คน​ใน​ตี้​สาธารณะ โดย​ยก​ข้อ​พระคัมภีร์​พิสูจน์​ว่า​พระเยซู​คือ​พระคริสต์ หมู่​จาว​ยิว​ก็​เถียง​บ่ได้