Search form

กิจก๋าน 18:15

15แต่​นี่​เป๋น​เรื่อง​โต้แย้ง​เกี่ยวกับ​กำ​ตี้​ใจ๊ จื้อ​ตี้​ฮ้อง ตึง​บท​บัญญัติ​ของ​หมู่​ต้าน หื้อ​ไป​จัดก๋าน​เอา​คน​เดียว​ก็​แล้ว​กั๋น เฮา​บ่ตัดสิน​เรื่อง​จาอี้”