Search form

กิจก๋าน 18:22

22เมื่อ​เฮือ​มา​แผว​ฝั่ง​เมือง​ซีซารียา​แล้ว เปาโล​ขึ้น​ไป​แอ่ว​หา​คริสตจักร​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​ก็​ลวด​ไป​เมือง​อันทิโอก