Search form

กิจก๋าน 18:23

23หลังจาก​อยู่​ตี้​เมือง​อันทิโอก​ได้​หว่าง​นึ่ง เปาโล​ก็​เตียวตาง​ไป​ใคว่​แคว้น​กาลาเทีย​กับ​แคว้น​ฟรีเจีย เปื้อ​เยี่ยม​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​กับ​จ้วย​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง​ขึ้น