Search form

กิจก๋าน 18:24

ก๋าน​งาน​ของ​อปอลโล

24มี​ป้อจาย​จาว​ยิว​คน​นึ่ง​จื้อ​อปอลโล​มา​เมือง​เอเฟซัส เขา​เกิด​ตี้​เมือง​อเล็กซานเดรีย เป๋น​คน​ตี้​อู้​เก่ง​กับ​มี​ความ​ฮู้​พระคัมภีร์​เป๋น​อย่าง​ดี