Search form

กิจก๋าน 18:6

6แต่​เมื่อ​จาว​ยิว​หมู่​นั้น​ต่อต้าน​กับ​อู้​หยาบคาย​ต่อ​เปาโล ต้าน​ก็​ปัด​ขี้ฝุ่น​ออก​จาก​เสื้อผ้า​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​บ่หัน​ตวย​หมู่​เขา แล้ว​บอก​ว่า “ถ้า​พระเจ้า​ลงโต้ษ​ต้าน​ตังหลาย ก็​ห้าม​ยู้​โต้ษ​ใส่​คน​อื่น​เน่อ ส่วน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​ก็​บ่ต้อง​ฮับผิดชอบ​ต้าน​ตังหลาย​แหม​แล้ว ตั้งแต่​บ่าเดี่ยวนี้​เป๋น​ต้น​ไป​ข้าพเจ้า​จะ​ไป​หา​คน​ต่างจ้าด