Search form

กิจก๋าน 18:8

8คริสปัส​ตี้​เป๋น​นาย​ธรรมศาลา​กับ​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​ของ​เขา​กู้​คน​ก็​ฮับเจื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า จาว​โครินธ์​หลาย​คน​ฟัง​เปาโล​อู้​ก็​ฮับเจื้อ​แล้ว​ฮับ​บัพติศมา