Search form

กิจก๋าน 19

เปาโล​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส

1ใน​เวลา​ตี้​อปอลโล​อยู่​ใน​เมือง​โครินธ์​นั้น เปาโล​ก็​เตียวตาง​ต๋าม​เส้นตาง​ตัง​เหนือ​ใน​แคว้น​กาลาเทีย​กับ​แคว้น​ฟรีเจีย​จ๋น​มา​แผว​เมือง​เอเฟซัส ตี้​หั้น​ปะ​กับ​ผู้เจื้อ​บาง​คน 2เปาโล​ถาม​เขา​ว่า “หลังจาก​ฮับเจื้อ​พระเยซู​แล้ว​นั้น หมู่​ต้าน​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กั๋น​ก่อ” เขา​ตอบ​ว่า “อึ หมู่​เฮา​บ่เกย​ได้ยิน​เรื่อง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​สัก​เตื้อ” 3เปาโล​ถาม​ต่อ​ว่า “ถ้า​จาอั้น​ต้าน​ฮับ​บัพติศมา​มี​ความหมาย​อะหยัง” หมู่​เขา​ก็​ตอบ​ว่า “ความหมาย​ตี้​ยอห์น​สอน”

4เปาโล​จึง​บอก​ว่า “บัพติศมา​ตี้​ยอห์น​สอน​นั้น​แสดง​ว่า​กลับใจ๋​จาก​บาป​แล้ว​เต้าอั้น ยอห์น​บอก​คน​ตังหลาย​ว่า​หื้อ​เจื้อ​พระองค์​ตี้​จะ​มา​เมื่อลูน​คือ​พระเยซู”

5เมื่อ​หมู่​เขา​ได้ยิน​จาอั้น ก็​ปา​กั๋น​ฮับ​บัพติศมา​ใน​นาม​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เปื้อ​แสดง​ว่า​เจื้อ​พระองค์ 6หลังจาก​เปาโล​วาง​มือ​บน​หัว​หมู่​เขา​แล้ว พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​มา​อยู่​ตวย​หมู่​เขา เขา​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​อู้​ภาษา​อื่นๆ กับ​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตวย 7คน​หมู่​นี้​มี​ป้อจาย​ประมาณ​สิบ​สอง​คน

8เปาโล​ไป​อู้​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว​อย่าง​บ่กั๋ว​ใผ​เป๋น​เวลา​สาม​เดือน เขา​ยก​เหตุ​ผล​โต้เถียง​จั๊กจวน​จาว​ยิว​หื้อ​เจื้อ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า 9แต่​มี​บาง​คน​หลึ่ง​บ่ยอม​เจื้อ แล้ว​อู้จ๋า​หยาบจ๊า​ต่อ​ลัทธิ​นั้น​ตี้​ฮ้อง​ว่า ตาง​ของ​พระเยซู ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย ย้อน​จาอั้น​เปาโล​จึง​ปา​หมู่​ผู้เจื้อ​แยก​ไป​อู้จ๋า​โต้ตอบ​กั๋น​ตึง​วัน​ตี้​ห้อง​ประชุม​ของ​ทีรันนัส 10เปาโล​เยียะ​จาอี้​อยู่​สอง​ปี๋ เยียะ​หื้อ​กู้​คน​ตี้​อาศัย​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย​ตึง​จาว​ยิว​กับ​จาว​กรีก​ได้ยิน​ได้​ฟัง​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

ลูก​ป้อจาย​ของ​เสวา

11พระเจ้า​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​อัน​พิเศษ​เหลือ​ปกติ​ผ่าน​ตาง​เปาโล 12แม้​แต่​ผ้า​เจ๊ด​หน้า​กับ​ผ้า​กั๋น​เปื้อน​ตี้​ถูก​ตั๋ว​เปาโล เมื่อ​เอา​ไป​วาง​บน​ตั๋ว​คน​บ่สบาย โรค​ก็​หาย กับ​ผี​ฮ้าย ​ก็​ออก​ตวย

13มี​จาว​ยิว​บาง​คน​ไป​เป๋น​หมอผี ฮิ​อ้าง​จื้อ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ใน​ก๋าน​ไล่​ผี​ว่า “ใน​นาม​พระเยซู​ตี้​เปาโล​เตสนา​สั่ง​สอน​นั้น เฮา​สั่ง​หื้อ​เจ้า​ออก​มา​จาก​คน​นี้​เหีย” 14ลูกบ่าว​เจ็ด​คน​ของ​เสวา​หัวหน้า​ปุโรหิต​ของ​จาว​ยิว​ก็​เยียะ​จาอี้​เหมือน​กั๋น​กู้​คน 15แต่​มี​วัน​นึ่ง หมู่​เขา​สั่ง​ผี​ฮ้าย​ออก​จาก​ป้อจาย​คน​นึ่ง แต่​ผี​ฮ้าย​ก็​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “ข้า​ก็​ฮู้จัก​พระเยซู เปาโล​ข้า​ก็​ฮู้จัก แต่​หมู่​สู​เป๋น​ใผ​กา” 16แล้ว​คน​ตี้​ถูก​ผี​เข้า​อยู่​นั้น​ก็​ต๋างหยาง​ใส่​หมู่​เขา แล้ว​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​จ๋น​เสื้อผ้า​หลวะ​หมด เขา​ตึงหมด​นั้น​ก็​ปา​กั๋น​ล่น​หนี​ออก​จาก​เฮือน​ป๋วย​ตั๋ว​โจ๊ะโละ ต๋าม​เนื้อ​ต๋าม​ตั๋ว​มี​แผล​เลือด​ไหล​หลาย​ตี้

17คน​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส​ตึง​จาว​ยิว​กับ​จาว​กรีก​ฮู้​เรื่อง​นี้​กั๋น​เสี้ยง​หมด เยียะ​หื้อ​กู้​คน​กั๋ว​กับ​ปา​กั๋น​ยกย่อง​จื้อ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อย่าง​ยิ่ง 18มี​หลาย​คน​ตี้​ฮับเจื้อ​พระเยซู แล้ว​มา​ยอมฮับ​ว่า​เกย​ใจ๊​กาถา​เยียะ​ใน​ตาง​ตี้​บ่ดี​เหมือน​กั๋น 19หลาย​คน​ตี้​ใจ๊​เวทมนตร์​กาถา​เอา​หนังสือ​ตี้​เป๋น​ต๋ำฮา​เวทมนตร์​กาถา​มา​เผา​ไฟ​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย ต๋ำฮา​นั้น​มี​ก้า​นัก นับ​ได้​เถิง​ห้า​หมื่น​เหรียญ​เงิน 20เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​เยียะ​หื้อ​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​แพ่​ขยาย​ออก​ไป​อย่าง​มี​ฤทธิ์​อำนาจ กับ​เกิด​ผล​มี​คน​ฮับเจื้อ​นัก​ขึ้น​ติกๆ

เปาโล​วางแผน​เตียวตาง​ต่อ​ไป​แหม

21หลังจาก​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​หมู่​นี้​เสี้ยง​สุด​ลง​แล้ว เปาโล​ก็​ตัดสินใจ๋​จะ​เตียวตาง​ผ่าน​แคว้น​มาซิโดเนีย​กับ​แคว้น​อาคายา แล้ว​จะ​ลวด​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม ต้าน​อู้​ว่า “หลังจาก​ข้าพเจ้า​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว จะ​ต้อง​ไป​กรุง​โรม​ตวย” 22เปาโล​ก็​ส่ง​ผู้จ้วย​ตึง​สอง​ของ​ต้าน​คือ​ทิโมธี​กับ​เอรัสทัส​ไป​แคว้น​มาซิโดเนีย ส่วน​ตั๋ว​ของ​เปิ้น​ย้าง​ตี้​แคว้น​เอเชีย​ต่อ​ไป​แหม​หน้อย

ก๋าน​วุ่นวาย​ใน​เมือง​เอเฟซัส

23ใน​เวลา​นั้น​เกิด​ก๋าน​วุ่นวาย​อย่าง​หนัก​ตี้​เมือง​เอเฟซัส ย้อน​เรื่อง​ลัทธิ​นั้น​ตี้​ฮ้อง​ว่า ตาง​ของ​พระเยซู 24มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​เดเมตริอัส​เป๋น​สล่า​เครื่อง​เงิน เขา​เอา​เงิน​มา​แป๋ง​ฮูปปั้น​เจ้าแม่​อารเทมิส​ตี้​เป๋น​เจ้าแม่​ของ​จาว​เอเฟซัส เยียะ​หื้อ​หมู่​สล่า​มี​รายได้​ดี 25เดเมตริอัส​ฮ้อง​หมู่​เขา​กับ​หมู่​คน​ตี้​มี​อาชีพ​เกี่ยวข้อง​กั๋น​มา​จุมนุม​กั๋น แล้ว​อู้​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า​หมู่​เฮา​มี​รายได้​ดี มี​เงิน​มี​คำ​ก็​ย้อน​เยียะ​ก๋าน​จาอี้ 26ต้าน​ตังหลาย​ก็​ได้​หัน​ได้ยิน​แล้ว​ว่า​เปาโล​คน​นี้​จั๊กจวน​หื้อ​หลาย​คน​เจื้อ​ว่า ฮูปปั้น​ตี้​แป๋ง​จาก​มือ​คน​บ่ใจ้​พระเจ้า​เตี้ยงแต๊ เขา​บ่ได้​เยียะ​จาอี้​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​ตี้​เดียว แต่​เยียะ​เกือบ​ใคว่​แคว้น​เอเชีย​ตวย 27เรื่อง​นี้​อันตราย​ขนาด​เน่อ จะ​เยียะ​หื้อ​จื้อเสียง​ของ​หมู่​เฮา​ต้อง​เสีย​ไป แล้ว​ยัง​บ่ปอ​จะ​เยียะ​หื้อ​วิหาร​ของ​เจ้าแม่​อารเทมิส​ผู้​ยิ่งใหญ่​เสื่อม​เสีย​อิทธิพล​ไป ตึง​พระนาง​องค์​นี้​ตี้​คน​ใคว่​แคว้น​เอเชีย​กับ​ใคว่​โลก​กราบ​ไหว้​ปู่จา​ก็​จะ​หมด​ศักดิ์ศรี​ไป​ตวย”

28เมื่อ​หมู่​เขา​ได้ยิน​จาอั้น ก็​โขด​จ๋น​หน้า​ดำ​หน้า​แดง​จึง​ปา​กั๋น​โห่​ฮ้อง​ว่า “เจ้าแม่​อารเทมิส​ของ​จาว​เอเฟซัส​ยิ่งใหญ่ๆ” 29ใคว่​ตึง​เมือง​ก็​วุ่นวาย​สับสน​กั๋น​ไป​หมด หมู่​จาว​เมือง​ยับ​จาว​มาซิโดเนีย​สอง​คน​คือ​กายอัส​กับ​อาริสทารคัส​ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​เตียวตาง​ของ​เปาโล แล้ว​ลาก​ตวย​หมู่​คน​ตี้​ล่น​เข้า​ไป​ใน​โฮงละคร​ใหญ่ 30เปาโล​ใค่​เข้า​ไป​อู้​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย แต่​หมู่​ผู้เจื้อ​บ่ยอม​หื้อ​เข้า​ไป ย้อน​กั๋ว​คน​หมู่​นั้น​จะ​เยียะ​หื้อ 31ก็​มี​เจ้าหน้าตี้​ปกครอง​แคว้น​เอเชีย​บาง​คน​ตี้​เป๋น​เปื้อน​ของ​เปาโล ใจ๊​คน​ไป​อ้อนวอน​เปาโล​บ่หื้อ​เสี่ยง​เข้า​ไป​ใน​โฮงละคร​นั้น

32ใน​โฮง​ละคร​นั้น​หมู่​คน​ปา​กั๋น​ฮ้อง​เอิ้น​เสียง​ดัง บาง​คน​ว่า​จาอั้น บาง​คน​ว่า​จาอี้​จ๋น​วุ่นวาย​ไป​หมด แต่​คน​ส่วน​ใหญ่​ก็​บ่ฮู้​ว่า​เขา​มา​จุมนุม​กั๋น​เรื่อง​อะหยัง 33มี​จาว​ยิว​บาง​คน​ยู้​อเล็กซานเดอร์​ออก​ไป​อยู่​ตัง​หน้า แล้ว​บอก​กำ​ตี้​จะ​หื้อ​เขา​อู้ เขา​จึง​ยก​มือ​ขึ้น​โบก​หื้อ​คน​ตังหลาย​ดัก​ก่อน แล้ว​พยายาม​จะ​อู้​แก้​แตน​ต่อหน้า​คน​ตี้​มา​จุมนุม​นั้น

34เมื่อ​คน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​อเล็กซานเดอร์​เป๋น​จาว​ยิว หมู่​เขา​ก็​เอิ้น​เสียง​ดัง​ขึ้น​มา​แหม​เป๋น​เสียง​เดียว​กั๋น​ว่า “เจ้าแม่​อารเทมิส​ของ​จาว​เอเฟซัส​ยิ่งใหญ่ๆ” ฮ้อง​ซ้ำแล้ว​ซ้ำแหม​อยู่​จาอั้น​ประมาณ​สอง​จั้วโมง

35ต๋อน​สุดต๊าย​นายอำเภอ​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ดัก​ปาก แล้ว​อู้​ว่า “ปี้น้อง​จาว​เอเฟซัส​ตังหลาย มี​ใผ​พ่อง​ตี้​ยัง​บ่ฮู้​ว่า​เมือง​เอเฟซัส​เป๋น​คน​ผ่อกอย​พระวิหาร​ของ​เจ้าแม่​อารเทมิส​ผู้​ยิ่งใหญ่ กับ​เทวฮูป​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระนาง​ตี้​ตก​มา​จาก​ต๊องฟ้า 36เรื่อง​นี้​กู้​คน​ฮู้​แล้ว ย้อนจาอั้น​หมู่​ต้าน​ต้อง​ใจ๋​เย็นๆ ห้าม​ใจ๊​อารมณ์​เยียะ​อะหยัง​ไป​เล่ย 37แต่​หมู่​ต้าน​ลาก​ป้อจาย​สอง​คน​นี้​มา​ตี้​นี่ หมู่​เขา​บ่ได้​ลัก​ของ​อะหยัง​ใน​พระวิหาร​กาว่า​ดู​แควน​เจ้าแม่​ของ​หมู่​เฮา 38ถ้า​เดเมตริอัส​กับ​หมู่​สล่า​เครื่อง​เงิน​มี​เรื่อง​กับ​ใผ ศาล​ก็​เปิด​อยู่ หมู่​ผู้​พิพากษา​ก็​มี​พร้อม หื้อ​หมู่​เขา​มา​ฟ้อง​ตี้​หั้น​คน​เดียว​แหล่ 39ถ้า​หมู่​ต้าน​ยัง​มี​เรื่อง​อื่น​แหม ก็​หื้อ​ไป​ตกลง​กั๋น​ใน​ตี้​ประชุม​ต๋าม​กฎหมาย 40เหตุก๋ารณ์​วัน​นี้​หมู่​เฮา​ก็​หันลาย​จะ​โดน​ข้อหา​ก่อ​ก๋าน​จลาจล​ขึ้น หมู่​เฮา​จะ​บ่มี​ข้ออ้าง​ตี้​จะ​แก้​ตั๋ว​กับ​รัฐบาล​ได้​ว่า​มา​จุมนุม​หื้อ​เกิด​ก๋าน​วุ่นวาย​ใน​วัน​นี้​เยียะ​หยัง” 41เมื่อ​อู้​จบ​แล้ว​ก็​หื้อ​เลิก​จุมนุม​กั๋น​ไป