Search form

กิจก๋าน 19:1

เปาโล​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส

1ใน​เวลา​ตี้​อปอลโล​อยู่​ใน​เมือง​โครินธ์​นั้น เปาโล​ก็​เตียวตาง​ต๋าม​เส้นตาง​ตัง​เหนือ​ใน​แคว้น​กาลาเทีย​กับ​แคว้น​ฟรีเจีย​จ๋น​มา​แผว​เมือง​เอเฟซัส ตี้​หั้น​ปะ​กับ​ผู้เจื้อ​บาง​คน