Search form

กิจก๋าน 19:12

12แม้​แต่​ผ้า​เจ๊ด​หน้า​กับ​ผ้า​กั๋น​เปื้อน​ตี้​ถูก​ตั๋ว​เปาโล เมื่อ​เอา​ไป​วาง​บน​ตั๋ว​คน​บ่สบาย โรค​ก็​หาย กับ​ผี​ฮ้าย ​ก็​ออก​ตวย