Search form

กิจก๋าน 19:13

13มี​จาว​ยิว​บาง​คน​ไป​เป๋น​หมอผี ฮิ​อ้าง​จื้อ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ใน​ก๋าน​ไล่​ผี​ว่า “ใน​นาม​พระเยซู​ตี้​เปาโล​เตสนา​สั่ง​สอน​นั้น เฮา​สั่ง​หื้อ​เจ้า​ออก​มา​จาก​คน​นี้​เหีย”